Pågående

För närvarande pågår arbete med två bostadsrättsprojekt och två detaljplaner. Studier har inletts av hur tre centrala stadskvarter i Göteborg samt ett innerstadskvarter i Visby kan utvecklas och omformas. Samtidigt ligger flertalet villaprojekt på ritbordet.

St Jörgen Konsthall 1Inledande skisser inför planläggning av 60 bostäder och en ny konsthall inom Sankt Jörgenområdet, Göteborg i samarbete med Johanna Talje Arkitektur. Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.

GathenhielmskaUtveckling av verksamheter i och kring Gathenhielmska trädgården i centrala Göteborg. Idéskisser tillsammans med Johanna Talje Arkitektur. Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.

SONY DSCRenovering av lagerhotell på södra Älvstranden i Göteborg samt utredning av tillbyggnad med bostäder, kontoret och teaterArkivolt AB genom Magnus Knutsson.

Hemavan_detaljAnsvarig för en tredje detaljplan inför storskalig utökning av skidorten Hemavan.                         Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.

visningskök + entre 141018Ombyggnad av Maxi Stormarknad i Visby av personalutrymmen, tillbyggnad av visningskök samt studier inför framtida expansion av butiksytor. Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.

Holmen VisbyGestaltningsprogram för framtida bebyggelse i Visby Hamn har färdigställt och vilar inför nästa fas. Uppdrag av Region Gotland i samarbete med Carin Johanson. Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.

Hemavan_centrumhusFlertalet nya byggnadskoncept i Hemavan med bostäder, hotell samt här ovan byggnader för restaurang och handel. Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.