Handel

Handeln kräver oftast en mix av snygg och inbjudande upplevelse kombinerat med en långt driven rationalitet. Detta har varit ett gemensamt ledord för många handelsprojekt av skiftande storlek.

Skiss, bygglov och projektering av ny- och tillbyggnad för ICA Maxi i Visby.                                 Arkivolt AB och Visbyark genom Magnus Knutsson.
Skiss, bygglov och projektering av Maxi stormarkand i Visby. Visbyark genom Magnus Knutsson. 
VäpnarenOmbyggnad av innerstadskvarter för butiker och restaurang. Skiss, bygglov projektering.             Erhöll byggnadsvårdspris 2012. Visbyark genom Magnus Knutsson.
Skiss, bygglov och projektering av handelshus i Visby. Visbyark genom Magnus Knutsson.