Bostäder

Arkivolt AB arbetar både med flerbostadshus och privatbostäder, tar fram skisserförslag och ordnar bygglov samt gör förfrågningsunderlag och bygghandlingar i den omfattning som kunden önskar. Sedan 2010 har ett sjugotal av kontoret bostadsprojekt färdigställt varav flera i större antal. En handfull projekt är idag under uppförande och ytterligare ett tiotal väntar på att byggas.

Vårdklockan intr 1VardklockanPrisbelönta hyresrätter i centrala Visby. Skiss, bygglov och projektering.                                     Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.

En och tvåfamiljshus i Hemavan, nio stycken är i dagsläget färdiga och inflyttade.                      Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.
Radhus i Hemavan, totalt har 44 av denna variant färdigställts och fler är under produktion.       Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.
Fritidshusområde med fem hus i Östergarn på Gotland. Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.
Prisbelönt tillbyggnad av fiskarstuga i Lickershamn på Gotland.                                                   Arkivolt AB genom Magnus Knutsson.